Agendasättarna

Jag är förstås miljöskadad. För mig som medievetare konnoterar begreppet agendasättare till McCombs och Shaws snart femtio år gamla studie av hur olika aktörer, via medier, försöker få sina hjärtefrågor att vara det som ständigt är längst fram i människors tankar. För mig är alltså termen mer sammankopplad med maktpersoner eller möjligtvis starka medieredaktioner. De personer som gästar journalisten Anders Cedhamres intervjupodd, styr om möjligt det som är i tittares, läsares och lyssnares tankar när det gäller sport. Så för mig klickar inte namnet till hundra procent med innehållet. Förutom denna ytterst perifera betydelseglidning är dock Agendasättarna ett bra namn på en medierelaterad podd.

En intervjupodd blir aldrig bättre än sina gäster. Men Cedhamres rutin och kunskap som journalist hjälper dock till att höja ribban. Han är  väl insatt i gästernas bakgrund och håller därför en bra nivå på sina frågor: inte för banala och inte för nördiga. Jag uppskattar hans skicklighet att kroka och lirka upp en del av de idrottare han intervjuar, eftersom jag föreställer mig att det inte alltid är lätt att få dem att öppna upp eller ge uttömmande svar. De sportjournalister han intervjuar är förstås mer snacksaliga och där släpper Cedhamre dem mer fria i sitt berättande och ber dem ofta återge intressanta anekdoter.

Poddens format ger tydliga indikationer på att Cedhamre ursprungligen är en skrivande reporter. Till att börja med har avsnitten en rapp sammanfattande ingress, vilket är ett unikt grepp bland de andra poddar jag lyssnar på. Tyvärr känns segmentet lite för skrivet. Det innehåller lockande och underfundiga formuleringar men går snabbt och är lite för polerat, vilket gör att jag som lyssnare inte kommer ihåg vad som sades så snart vinjetten till intervjun startar. Det hade varit bättre om Cedhamre släppte manus och talade mer ”från hjärtat” i en minut. Kanske kommenterade speciella förutsättningar för den kommande intervjun eller hans egna erfarenheter av, eller historik med, den intervjuade innan de träffades. Det skulle också släppa fram mer av den oväntat anonyme programledarens personlighet i podden.

En annan indikation på att Cedhamre kommer från en skrivande bakgrund är att intervjufrågorna ibland känns som ett frågebatteri som bockas av för att kunna täcka alla eventualiteter i en senare skriven artikel. Det märks särskilt vid några tillfällen när han inte ställer uppenbara följdfrågor, utan byter till en helt annat frågeområde, för att en stund senare ställa följdfrågan. Det är förvisso en känd intervjustrategi att bombardera en person med så skilda frågor att den intervjuade tappar garden, men i poddformatet förloras till viss del flytet. Det leder till att samtalskänslan stundtals försvinner.

Men kanske är det en nödvändig eftergift för att kunna få stuns och tempo i intervjuerna. Agendasättarna är nämligen ett föredömligt tajt format. Programmet klockar in runt femtio minuter, vilket i de flesta fall är alldeles lagomt, särskilt om man som jag blott är svensson-intresserad av idrott, men mer nyfiken på gästerna och deras erfarenheter. Frågeformatet medför här att innehållet både blir lättredigerat och fritt från irrelevanta utsvävningar. Jag upplever ofta att programmens känns kortare än vad de är.

Agendasättarna har dock en brist som till viss del borde kunna ordnas i sagda redigering; ljudbilden är mycket ojämn. Volymen kan variera kraftigt mellan olika segment i samma program. Om man lyssnar på två avsnitt efter varandra så kan den första intervjun ha låg volym och efterföljas av en dånande jingel när nästa avsnitt börjar. Ljudkvaliteten är också problematiskt. Ingressen har ofta klart och tydligt ljud, medan intervjuerna, som är inspelade i olika typer av miljöer växlar mellan låg volym, mycket rymd (vilket ger intrycket att den intervjuade sitter långt från micken) eller överslag så att rösterna distar.

Kan man som lyssnare ha överseende med ljudet så är dock Agendasättarna en podd både för den som är intresserad av sport(journalistik) i allmänhet och den som bara vill lyssna på specifika idrottspersonligheter. Det är en lättillgänglig och bra ”startpodd” även för den som är ovan med poddformatet och tycker långa intervjupoddar känns besvärliga.

I skrivande stund
Avsnitt: 88
Hemsida: agendasattarna.se
Twitter: @anderscedhamre

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *