Kusliga dalen

Jag gjorde en video som använder begreppet uncanny valley för att beskriva kommunikativa situationer där vi medvetet eller omedvetet skapar ett glapp till lyssnaren i våra presentationer. Och hur vi med några några enkla justeringar kan överbrygga det glappet.