Åtta timmar

Hur mycket video hinner du som lektor skapa på 8 timmar? Jag gjorde ett experiment att börja helt från noll. Med tom textbehandlare, tomt huvud och utan att använda gamla föreläsningsanteckningar eller kunskaper. Några reflektioner:

  • Jag hann inte med någon form av instudering och syntetisering av vetenskapliga studier. Videon blev således mer ett kåseri än något forskningsnära. Jag kan konstatera att om man vill åstadkomma mer “forskning i utbildning” så är begränsad tid inte en kvalitets-ökande faktor.
  • De åtta timmarna innebar att jag inte använde någon tid till att stanna upp och reflektera. Manus behövde några omstruktureringar och jag behövde 15 minuter på tekniskt problem. Under textningen upptäckte jag flera formuleringar som var otydliga eller lite klantigt uttryckta.
  • Det hade jag kunnat ändra om inte textningen tog 2 timmar av de totalt 8 jag hade till förfogande. Alltså 25 % av min tid! Och då var jag “tidssmart” från start genom att skriva ett manus i förväg hålla inläsningen så manusnära som möjligt.