Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska incitament blir ett allt vanligare inslag inom den högre utbildningen/forskningen. Våra pedagogiska förutsättningar påverkas i allra högsta grad av detta. Några av den senaste tidens debattinlägg, artiklar och utredningar illustrerar detta:

Bloggar/debatt

En effektiv utbildning – ”Kostnaden per prestation kan bara minska om prislappen minskar. Ett lärosäte blir effektivare på högre utbildning om och endast om staten minskar tilldelningen!” (Av akademiskt intresse)

”Sverige behöver humaniora och samhällsvetenskap”Insändare på DN debatt från Stockholms universitets ledning, som poängterar humaniora och samhällsvetenskaps betydelse och hur ”vi saknar en bredare syn på samhällsnyttan av forskning. Med regeringens ensidiga fokus på medicin och teknik riskerar vi att tappa den bredd och akademiska pluralism som är nödvändig för att tolka och förstå vår samtid, historia och framtid.” (Bremer, Gerholm, Söderbergh Widding)

Engagemang går inte att köpa – I bloggen Jakten på berättelsen diskuterar författaren hur ”Medielogiken säger att pengar är det mått som allt ska mätas i. Men hur ska vi i folkrörelserna kunna växla in medlemmarnas engagemang i pengar?” Den handlar alltså inte om utbildningsväsendet per se, men pekar på viktiga aspekter.

Artiklar/utredningar

Fortsatt utbyggnad – fortsatt urholkning – Utredning (pdf) av SULF. En urholkning har skett av grundutbildningsanslaget. Några av konsekvenserna är a) Mindre undervisningstid per vecka för varje student b) Större undervisningsgrupper c) Mindre tid för lärarnas för- och efterarbete d) Universitetslärare arbetar obetald övertid eller försummar sin forskning e) Svagare löneutveckling för universitetslärare än inom andra sektorer. Stockholms universitets rektor Kåre Bremer sammanfattar på sin rektorsblogg: Lärosätena måste få tillräcklig ersättning för att kunna erbjuda en rimlig undervisning. ”Vi står oss i det avseendet idag mycket dåligt i en internationell jämförelse, det framgår tydligt av internationella siffror på antalet lärare per student.”

Universities to explain benefit of research to ’end users’ – Ett tiotal universitet i Augustralien ska motivera över hundra forskningsprojekt utifrån ekonomiskt och socialt värde. Motiveringen är ”Linking research with research outcomes is imperative for industry, governments and the community to understand and see value in university research”.

Economy Tests Harvard – Universitetet i Harvard skär ner på vissa utgifter. Bland annat ett bygge på 1,2 miljarder dollar (cirka 8 miljarder kronor. Jämför Umeå universitets hela omsättning på 3,8 miljarder kronor)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *