HV71:s väg in i en förtroendekris

Skrev om HV71 på twitter. (Inlägg anpassat efter bloggformatet). Jag utvecklade även dessa tankegångar senare i ett avsnitt av Mediespanarna: 470. Lektion i krishantering.

Intressant att följa HV71:s väg rätt in en förtroendekris. Förtroendekriser uppstår när det blir ett glapp mellan vad mottagare/kunder/fans förväntar sig och/eller lovas av organisationen. I början av en säsong kan utfästelser vara optimistiskt vaga (ex: vi satsar på topp 4). Allt eftersom säsongen fortlöper behöver organisationen vårda förtroendet genom att vara tillgängliga, transparenta, och framför allt ärliga. Det betyder att när det går dåligt för laget så måste ledningen bekräfta krisen och visa på vilka åtgärder som görs för att fixa den.

I stället för att välja att vara ärliga och agera snabbt i ledningen, så sätts orealistiska mål. Och det fungerar inte så långt in i säsongen eftersom glappet mellan det ledningen nu utlovar och den faktiska resultatet som levereras är för stort.

Det ledningen i HV71 i detta nu misslyckas med är alltså en av de viktigaste delarna i krishantering: att inte förminska problemet och att ta fullt ansvar för den uppkomna situationen.

Förtroendeglappet är nu så stort att inte går att komma med vaga förklaringar som ”vi vet inte vad det beror på”, eller ”det har inte lossnat” för att kunna återställa det. Och det ”farliga” för en organisation som HV71 är att förtroende är deras affärsidé. Idrottsklubbar lever och dör med sina fans. Och fansens koppling till klubben är känslomässig – som en kärleksrelation. Paradoxalt nog ska en klubbledning alltså tolka arga fans som ett positivt tecken – det är uttryck för besvikelse eftersom att det finns en kärlek till klubben.

Ett ytterligare tecken på att organisationen HV71 alltså inte krishanterar bra, är således när klubbdirektören (i ett nyhetsbrev) lite slarvigt antyder att det är jobbigt när fansen är ilskna.

Det intressanta med att följa den här förtroendekrisen i ”realtid” är att det nu också går att se hur fansens ilska nu övergår till bitterhet och om inte så lång tid, förmodligen även skadeglädje. Tidigare fans som önskade se laget i final, vill snart aktivt se det åka ur SHL.

Genom att försöka skademinimera genom floskler och att ”släta över” det som händer, orsakar klubbledningen i HV71 alltså MER skada. Även om kroppen (d v s klubben) mirakulöst klarar sig kvar i SHL så kan de snart ha förlorat sin själ – fansen.